ארגון בריאות תקוה לחיים
תקוה לחיים - סיוע לילדים חולי סרטן תקווה לחיים - ארגון הבריאות ארגון בריאות לילדים חולי סרטן עמותת לילדים חולי סרטן
ארגון הבריאות תקווה לחיים למען עתיד טוב יותר
תקוה לחיים ביוטיוב     תקוה לחיים בפייסבוק
תרומות להצלת חיים

אתר מאובטח

ארגון בריאות תקוה לחיים ארגון בריאות תקוה לחיים

אישורים / מסמכים

אישור ניהול תקין לשנת 2016

אישור ניהול תקין לשנת 2016


צפייה במסמך

תעודה לרישומה של עמותה רשם העמותות משרד המשפטים

תעודה לרישומה של עמותה רשם העמותות משרד המשפטים


צפייה במסמך

אישור מס הכנסה למוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46

אישור מס הכנסה למוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46


צפייה במסמך

הארכת תוקף מוסד ציבורי לעניין תרומות 2015-2017

הארכת תוקף מוסד ציבורי לעניין תרומות 2015-2017


צפייה במסמך

תעודת מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) לארגון הבריאות תקוה לחיים

תעודת מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) לארגון הבריאות תקוה לחיים


צפייה במסמך

אישור ניהול פנקסים לגופים ציבוריים

אישור ניהול פנקסים לגופים ציבוריים


צפייה במסמך

אישור לצורך ניכוי מס

אישור לצורך ניכוי מס


צפייה במסמך

אישור רו"ח לארגון הבריאות תקוה לחיים

אישור רו"ח לארגון הבריאות תקוה לחיים


צפייה במסמך

אישור וועדת ביקורת חיצונית לפעילות תקינה של העמותה

אישור וועדת ביקורת חיצונית לפעילות תקינה של העמותה


צפייה במסמך

ניהול תקין לשנת 2014

ניהול תקין לשנת 2014


צפייה במסמך

ניהול תקין לשנת 2015

ניהול תקין לשנת 2015


צפייה במסמך