צור קשר

צור קשר

לתרומה שמצילה חיים ברגע – חייגו

1800-100-193

רכז פעילויות: tl4@tlechaim.org.il

מנכ"ל: meni@tlechaim.org.il

פניות: tl3@tlechaim.org.il

פרויקטים: tl2@tlechaim.org.il

מתנדבים: tl1@tlechaim.org.il

מען למשלוח מכתבים

ארגון הבריאות תקוה לחיים, ת.ד. 6987
רמת גן, מיקוד 52168

פקס

04-9040617